Lãi suất tăng, trái phiếu Chính phủ "đắt hàng" chưa từng thấy

Lượng phát hành trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tháng 4 tăng hơn 756% so với cùng kỳ. Ảnh: MOF
Lượng phát hành trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tháng 4 tăng hơn 756% so với cùng kỳ. Ảnh: MOF
Lượng phát hành trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tháng 4 tăng hơn 756% so với cùng kỳ. Ảnh: MOF
Lên top