Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lãi suất tăng, người mua nhà gặp khó

Lãi suất tăng tác động không nhỏ đến giấc mơ an cư của người thu nhập thấp. Ảnh: Yến Hoàng
Lãi suất tăng tác động không nhỏ đến giấc mơ an cư của người thu nhập thấp. Ảnh: Yến Hoàng