Lãi suất liên ngân hàng lùi về mức thấp nhất 1 tháng qua

Lãi suất liên ngân hàng đã lùi về mức thấp của năm 2020 và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Ảnh: H.N
Lãi suất liên ngân hàng đã lùi về mức thấp của năm 2020 và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Ảnh: H.N
Lãi suất liên ngân hàng đã lùi về mức thấp của năm 2020 và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Ảnh: H.N
Lên top