Lãi suất huy động "âm thầm" nóng trở lại

Lãi suất huy động tăng mạnh nhất ở các ngân hàng có quy mô nhỏ. Ảnh: H.N
Lãi suất huy động tăng mạnh nhất ở các ngân hàng có quy mô nhỏ. Ảnh: H.N
Lãi suất huy động tăng mạnh nhất ở các ngân hàng có quy mô nhỏ. Ảnh: H.N
Lên top