Lãi suất giữa các ngân hàng lập đỉnh, vượt năm 2020

Tín dụng đạt mức tăng mạnh trong các tháng đầu năm có tác động tới mặt bằng lãi suất thị trường. Ảnh: H.N
Tín dụng đạt mức tăng mạnh trong các tháng đầu năm có tác động tới mặt bằng lãi suất thị trường. Ảnh: H.N
Tín dụng đạt mức tăng mạnh trong các tháng đầu năm có tác động tới mặt bằng lãi suất thị trường. Ảnh: H.N
Lên top