Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãi suất đồng loạt giảm, giá nhà có hạ theo?

Người mua nhà cũng như thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi gián tiếp khi lãi suất giảm.
Người mua nhà cũng như thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi gián tiếp khi lãi suất giảm.