Lãi suất cho vay vẫn có thể giảm thêm

Lãi suất huy động và cho vay được dự báo vẫn có thể giảm thêm trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Lãi suất huy động và cho vay được dự báo vẫn có thể giảm thêm trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Lãi suất huy động và cho vay được dự báo vẫn có thể giảm thêm trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Lên top