Lãi suất cho vay doanh nghiệp siêu vi mô từ 7,5%/năm