Lãi suất 0% người dân vẫn thích gửi tiết kiệm ngoại tệ

Mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là 0% nhưng nhu cầu gửi ngoại tệ của người dân đang có chiều hướng tăng.
Mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ là 0% nhưng nhu cầu gửi ngoại tệ của người dân đang có chiều hướng tăng.