Lãi ròng tăng hàng chục tỉ sau soát xét, MVB vẫn chưa giải trình

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc khai thác than tại mỏ Núi Hồng.
Ảnh: LĐO.
Tổng công ty Mỏ Việt Bắc khai thác than tại mỏ Núi Hồng. Ảnh: LĐO.
Tổng công ty Mỏ Việt Bắc khai thác than tại mỏ Núi Hồng. Ảnh: LĐO.
Lên top