Lại phát hiện kim khâu trong nho Australia bán tại siêu thị

Phát hiện kim trong nho Australia ở Melbourne. Ảnh: Twitter
Phát hiện kim trong nho Australia ở Melbourne. Ảnh: Twitter
Phát hiện kim trong nho Australia ở Melbourne. Ảnh: Twitter
Lên top