Lại phát hiện gần 8 tấn thịt sấy khô, ruốc thịt và thực phẩm trôi nổi

Kho hàng chứa 8 tấn thực phẩm trôi nổi gồm thịt sấy khô, ruốc thịt và nhiều phụ phẩm. Ảnh: QLTT
Kho hàng chứa 8 tấn thực phẩm trôi nổi gồm thịt sấy khô, ruốc thịt và nhiều phụ phẩm. Ảnh: QLTT
Kho hàng chứa 8 tấn thực phẩm trôi nổi gồm thịt sấy khô, ruốc thịt và nhiều phụ phẩm. Ảnh: QLTT
Lên top