Lãi MB 9 tháng đầu năm tăng 29% so với cùng kỳ

Tính đến cuối tháng 9.2019, MB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng tài sản đạt mức 385 nghìn tỉ (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018). Ảnh: MB
Tính đến cuối tháng 9.2019, MB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng tài sản đạt mức 385 nghìn tỉ (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018). Ảnh: MB
Tính đến cuối tháng 9.2019, MB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng tài sản đạt mức 385 nghìn tỉ (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018). Ảnh: MB
Lên top