Lại cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Grab: Khái niệm xe hợp đồng điện tử bị "ném đá"