Lách khe cửa hẹp, mưu sinh mùa hạn mặn

Trồng dưa hấu trên chân ruộng lúa vừa tiết kiệm nước vừa cho thu nhập cao mùa hạn mặn. Ảnh Nhật Hồ.
Trồng dưa hấu trên chân ruộng lúa vừa tiết kiệm nước vừa cho thu nhập cao mùa hạn mặn. Ảnh Nhật Hồ.
Trồng dưa hấu trên chân ruộng lúa vừa tiết kiệm nước vừa cho thu nhập cao mùa hạn mặn. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top