Lạc quan về sức bật của kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố. Ảnh: Anh Tú
Sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố. Ảnh: Anh Tú
Sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố. Ảnh: Anh Tú
Lên top