Lạ lùng cửa khẩu cấm... ôtô

Một bãi giữ xe bỏ hoang sau quyết định rút giấy phép.
Một bãi giữ xe bỏ hoang sau quyết định rút giấy phép.
Một bãi giữ xe bỏ hoang sau quyết định rút giấy phép.
Lên top