Lạ lùng chuyện ngân hàng "quyết" mua lại hàng nghìn tỉ đồng nợ xấu

Tổng số nợ xấu mua vào và đã xử lý tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) từ khi thành lập đến hết năm 2018.
Tổng số nợ xấu mua vào và đã xử lý tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) từ khi thành lập đến hết năm 2018.
Tổng số nợ xấu mua vào và đã xử lý tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) từ khi thành lập đến hết năm 2018.
Lên top