Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8.2020 - thời điểm thực thi EVFTA. Ảnh: Vasep
Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8.2020 - thời điểm thực thi EVFTA. Ảnh: Vasep
Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8.2020 - thời điểm thực thi EVFTA. Ảnh: Vasep

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top