Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng vào quý cuối của năm 2021

Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top