Kỳ vọng xuất khẩu, đầu tư công “thúc” GDP tăng trong quý II/2021

Các dự án đường cao tốc với vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng quý II/2021. Ảnh: M.T
Các dự án đường cao tốc với vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng quý II/2021. Ảnh: M.T
Các dự án đường cao tốc với vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng quý II/2021. Ảnh: M.T
Lên top