Kỳ vọng vào sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc giai đoạn 2021-2025

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia cao cấp, Bộ Tài chính. Ảnh: Cao Nguyên
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia cao cấp, Bộ Tài chính. Ảnh: Cao Nguyên
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia cao cấp, Bộ Tài chính. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top