Kỳ vọng vào 'bong bóng du lịch'

Việc áp dụng mô hình bong bóng du lịch phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh:T.L
Việc áp dụng mô hình bong bóng du lịch phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh:T.L
Việc áp dụng mô hình bong bóng du lịch phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh:T.L
Lên top