Kỳ vọng những mặt hàng nông sản xuất khẩu trên 2 tỉ USD

Xuất khẩu gỗ dự báo mang về giá trị kim ngạch 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ dự báo mang về giá trị kim ngạch 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ dự báo mang về giá trị kim ngạch 14 tỉ USD trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top