Kỳ vọng lặp lại kỳ tích gạo Việt trong năm 2021

Tình hình xuất khẩu gạo. Nguồn: CTCK Rồng Việt/Tổng cục Hải quan
Tình hình xuất khẩu gạo. Nguồn: CTCK Rồng Việt/Tổng cục Hải quan
Tình hình xuất khẩu gạo. Nguồn: CTCK Rồng Việt/Tổng cục Hải quan
Lên top