Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Khả năng năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt kỷ lục với tổng kim ngạch lên đến 640-650 tỉ USD. Ảnh minh họa: Vietship
Khả năng năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt kỷ lục với tổng kim ngạch lên đến 640-650 tỉ USD. Ảnh minh họa: Vietship
Khả năng năm 2021, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt kỷ lục với tổng kim ngạch lên đến 640-650 tỉ USD. Ảnh minh họa: Vietship
Lên top