Kỳ vọng của DN về Đại hội XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển doanh nghiệp tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp nhiều hơn và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Ảnh: L.Đ
Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp nhiều hơn và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Ảnh: L.Đ
Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp nhiều hơn và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Ảnh: L.Đ
Lên top