Ký thỏa thuận với đối tác Mỹ xúc tiến chuyển giao công nghệ cho Cần Thơ

Đại diện HoaLacTOT và công ty USAsia Links ký kết thỏa thuận về việc hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu.
Đại diện HoaLacTOT và công ty USAsia Links ký kết thỏa thuận về việc hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu.