VPBank và Kho bạc NHà nước:

Ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử

Lên top