Kỷ niệm 70 năm ngành ngân hàng (6.5.1951 - 6.5.2021): Ngân hàng Nhà nước cùng nỗ lực đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số là xu thế tất yếu. Ảnh: TL
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số là xu thế tất yếu. Ảnh: TL
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số là xu thế tất yếu. Ảnh: TL
Lên top