Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.  Ảnh: M.Q
Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Ảnh: M.Q
Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top