Ký kết thỏa thuận tín dụng 1.900 tỉ đồng cho Dự án Thuỷ điện Ialy mở rộng

Lên top