Ký kết phối hợp “đầu của nhà khoa học” và “túi của doanh nghiệp"

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021–2030. Ảnh: Giang Nguyễn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021–2030. Ảnh: Giang Nguyễn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2021–2030. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top