Ký bổ nhiệm đồng loạt trước khi nghỉ hưu vì quy hoạch "dồn"?

Lên top