KTNN Việt Nam chủ trì kiểm toán hợp tác quản lý nguồn nước sông Mê Kông

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: TD
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: TD
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: TD
Lên top