Kon Tum: Việc đấu giá 137,59 ha cây caosu có sai phạm

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ đấu giá tài sản của Công ty Caosu Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top