Kon Tum: Tan giấc mơ khu kinh tế tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

"Tài sản" mà cửa khẩu Bờ Y có được chỉ là hai tuyến đường NS - NT18 và quốc lộ 40.
"Tài sản" mà cửa khẩu Bờ Y có được chỉ là hai tuyến đường NS - NT18 và quốc lộ 40.
"Tài sản" mà cửa khẩu Bờ Y có được chỉ là hai tuyến đường NS - NT18 và quốc lộ 40.
Lên top