Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Cần có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo tăng trưởng trong quý II/2020. Ảnh: Kh.V
Cần có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo tăng trưởng trong quý II/2020. Ảnh: Kh.V
Cần có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo tăng trưởng trong quý II/2020. Ảnh: Kh.V
Lên top