NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á DỰ BÁO:

Kinh tế Việt Nam sẽ “bứt tốc thần kỳ” trong năm 2018

ADB dự báo GDP Việt Nam 2018 sẽ là 7,1%.
ADB dự báo GDP Việt Nam 2018 sẽ là 7,1%.
ADB dự báo GDP Việt Nam 2018 sẽ là 7,1%.
Lên top