Kinh tế Việt Nam kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ

Thu hoạch vải thiều chín sớm, chuẩn bị cho xuất khẩu. Ảnh: Thu Thủy
Thu hoạch vải thiều chín sớm, chuẩn bị cho xuất khẩu. Ảnh: Thu Thủy
Thu hoạch vải thiều chín sớm, chuẩn bị cho xuất khẩu. Ảnh: Thu Thủy
Lên top