Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng lạc quan trong năm 2021

Cần thúc đẩy tiêu dùng trong nước để hỗ trợ tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Cần thúc đẩy tiêu dùng trong nước để hỗ trợ tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Cần thúc đẩy tiêu dùng trong nước để hỗ trợ tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Lên top