Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,46% năm 2021

Nhóm nghiên cứu của CIEM dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc từ nửa cuối năm 2021 để đạt mức tăng trưởng 6,46% cả năm. Ảnh: TTXVN
Nhóm nghiên cứu của CIEM dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc từ nửa cuối năm 2021 để đạt mức tăng trưởng 6,46% cả năm. Ảnh: TTXVN
Nhóm nghiên cứu của CIEM dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc từ nửa cuối năm 2021 để đạt mức tăng trưởng 6,46% cả năm. Ảnh: TTXVN
Lên top