Kinh tế Việt Nam 2020 - Phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD

Biểu đồ so sánh Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây. Thiết kế: Phạm Dung - Tuấn Anh
Biểu đồ so sánh Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây. Thiết kế: Phạm Dung - Tuấn Anh
Biểu đồ so sánh Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây. Thiết kế: Phạm Dung - Tuấn Anh
Lên top