Kinh tế thế giới khởi sắc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước

Nhiều tín hiệu lạc quan dự báo mức tăng trưởng tích cực của GDP của Việt Nam năm 2021. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhiều tín hiệu lạc quan dự báo mức tăng trưởng tích cực của GDP của Việt Nam năm 2021. Ảnh minh họa: Vũ Long
Nhiều tín hiệu lạc quan dự báo mức tăng trưởng tích cực của GDP của Việt Nam năm 2021. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top