Kinh tế số Việt Nam: Vì sao chưa nhiều startup “kì lân công nghệ”?

VNG, kì lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam từ năm 2014 đang lấn sân sang các dịch vụ trực tuyến. Ảnh: Đào Hải.
VNG, kì lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam từ năm 2014 đang lấn sân sang các dịch vụ trực tuyến. Ảnh: Đào Hải.
VNG, kì lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam từ năm 2014 đang lấn sân sang các dịch vụ trực tuyến. Ảnh: Đào Hải.
Lên top