Kinh tế số Việt Nam đang ở đâu trước mục tiêu chiếm 20%GDP?

Các mô hình kinh doanh mới như ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
Các mô hình kinh doanh mới như ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
Các mô hình kinh doanh mới như ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).
Lên top