Kinh tế số sẽ chiếm 50% tỉ trọng GDP

Trung tâm giám sát dịch vụ hành chính công do VNPT phối hợp triển khai xây dựng. Ảnh: VNPT
Trung tâm giám sát dịch vụ hành chính công do VNPT phối hợp triển khai xây dựng. Ảnh: VNPT
Trung tâm giám sát dịch vụ hành chính công do VNPT phối hợp triển khai xây dựng. Ảnh: VNPT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top