Kinh tế số hóa tại Việt Nam: Chọn lối đi nào để không tụt hậu?

Diễn đàn Kinh tế số hóa hằng năm VDEF vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ. Ảnh: P.V
Diễn đàn Kinh tế số hóa hằng năm VDEF vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ. Ảnh: P.V
Diễn đàn Kinh tế số hóa hằng năm VDEF vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ. Ảnh: P.V
Lên top