Kinh tế số của Việt Nam khởi sắc

Việt Nam đang đẩy mạnh thanh toán thông qua QR code. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam đang đẩy mạnh thanh toán thông qua QR code. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam đang đẩy mạnh thanh toán thông qua QR code. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top