Kinh tế nội địa sẽ tăng mạnh

Các doanh nghiệp sản xuất thép có doanh thu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: TTXVN
Các doanh nghiệp sản xuất thép có doanh thu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: TTXVN
Các doanh nghiệp sản xuất thép có doanh thu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: TTXVN
Lên top